Промени в правилата за подпомагане на хората с увреждания от 1 юли

IMG_1389Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания влизат в сила от 1 юли 2018 г., информира днес на пресконференция директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Ямбол Милена Янъкова. Промените засягат 8 792 лица с увреждания в областта.

Социално-икономическата подкрепа на лице с увреждане – подаване на заявленията-декларации за социална оценка и отпускане на месечна добавка за интеграция вече ще се подават по настоящ адрес. По настоящ адрес ще става и представянето на документите от лице с трайно увреждане, което има право на добавка за обучение и балнеолечение или рехабилитация.

Увеличава се срокът за подаване на заявление-декларация за социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция – от един на два месеца от издаване на новото  експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Променен е механизмът на предоставяне и изплащане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и медицински изделия. Хората с увреждания вече ще ги получават от производителите или търговците срещу предоставяне на заповед, издадена от директора на дирекция “Социално подпомагане”. Изделията ще се заплащат на производителя или търговеца от дирекцията след представяне на искане за плащане и необходимите документи. Предвидено е по досега съществуващия ред да се изплащат и отчитат само помощите за обувки за протези.

Подадените до 30 юни 2018 г. заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за медицински изделия ще се изплащат в Дирекцията “Социално подпомагане”, в която са подадени и е издала заповедта за отпускането им.

Промените целят създаване на по-голямо удобство на хората и задаване на срокове, които да са в тяхна полза. Към 30 април 2018 г. дирекцията е изплатила 18 877 добавки за социална интеграция за 219 173 лева.

 

About the Author :

Leave a reply