Промени в маршрутните разписания по селата по искане на община „Тунджа“

Ямбол, 27.05.2020 г.

В Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областна транспортна комисия. В хода на заседанието, бяха дискутирани, а след това и подложени на гласуване, промените в маршрутните разписания на територията на община „Тунджа“.

Бяха приети изменения в началните часове на маршрутни разписания на автобусни линии от Автогара Ямбол. Единодушно членовете на комисията решиха да бъде открит и нов курс по автобусна линия Ямбол – Бояджик от 14:15 часа.

По искане на община „Тунджа“ и след предварително съгласуване с община Ямбол се закриват 14 автобусни линии обслужващи населението в община „Тунджа“. Става дума за следните маршрутни линии: Ямбол – Безмер – 10:00 ч.; Ямбол – Ботево – 19:30 ч.; Ямбол – Челник – 13:00 ч.; Ямбол – Челник – 15:50 ч. /в учебни дни/; Ямбол – Челник – 15:50 ч. / в делнични дни/; Ямбол – Челник – 17:45 ч.; Ямбол – Ханово – 07:00 ч.; Ямбол – Кабиле – 10:10 ч.; Ямбол – Кабиле – 14:10 ч. /в събота/; Ямбол – Кабиле – Хаджидимитрово – 06:40 ч.; Ямбол – Кабиле – Хаджидимитрово – 11:50 ч.; Ямбол – Маломир – 10:30 ч.; Ямбол – Победа – Челник – 19:30 ч.; Ямбол – Завой – 19:40 ч.

Заместник-областният управител и председател на областната транспортна комисия, Волен Дичев, изрази становището, че водещото при взимане на решението от общината, трябва да бъде мнението на жителите на „Тунджа“. „Трябва водещ мотив да са нуждите на живеещите в общината, както и на тези, които използват междуградския транспорт с цел придвижване до работните места. Транспортът трябва да отговаря на потребностите на населението.“, добави Дичев.

От община „Тунджа“ мотивираха своето предложение за намаляване на линиите, чрез предварително направено обследване на пътникопотока по съответните автобусни линии. При увеличаване на пътниците с желание да пътуват по линиите, от община „Тунджа“ твърдят, че ще бъдат възстановени линиите в най-кратки срокове.

About the Author :

Leave a reply