Пролетен празник

DSCN9046AНа 21.03.2014 г. учениците от ПИГ работещи по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на обучение в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП “РЧР” съфинансиран от ЕСФ, представиха пред съучениците, учителите си и гости истински пролетен празник. Децата бяха приготвили стихотворения, народни мъдрости и песни във връзка с 22 март – световен ден на водата и първа пролет. В организираната викторина всички показаха знания за значението и опазването на водата, за водните басейни на нашата красива синя планета. Настроението и сред участниците, и сред публиката беше чудесно. Всички заедно пяха и се забавляваха.

About the Author :