Прокуратурата погна Калчо Донев за евросубсидии

Kalcho DonevОкръжна прокуратура – Ямбол разследва земеделския производител Калчо Донев по сигнал на ДФ „Земеделие” за опит неправомерно да получи европейски субсидии за насаждения с памук.

Калчо Донев беше общински съветник в Ямбол през мандат 2011 – 2015 г. и кандидат за кмет през 2011 г.

За злоупотребата с евросубсидии сигнализира в „Неделник” земеделският производител от Ямбол Динко Жеков. През тази селскостопанска година той е получил за обработка от арендувани от него земи 522 дка край града малко след бензиностанция „Амико” по пътя за с. Роза. Когато отишъл на място, видял, че целият блок е в плевели и бурени и тук там между тях стърчат корени неприбран памук. След проверка установил, че блокът е обработван от две фирми на Калчо Донев – „Боровец-К“ и „Боровец-КОС“, който има общо над 5000 дка с памук в региона и всичките му насаждения са в такова окаяно състояние. „Тука явно става дума за измама, някой е имитирал, че засява памук, а в крайна сметка нищо не е засято, а са развъдени само бурени. Най-вероятно се цели да се изтеглят тези 66 евро, които са на декар за подпомагане на памук и още 30 лв. по Схемата за единно плащане на площ, които се полагат, и се получава една голяма сума”, обясни Динко Жеков. Като се сметнат общо субсидиите, които се полагат за над 5000 дка памук, се получава крупната сума от близо 1 млн. лв.

vs161123-001.BMPЗа да прикрие липсата на обработка, Калчо Донев се е опитал да изоре посевите в края, който се вижда от шосето, но навътре в блока бурените си стоят.  Получаването на субсидиите за памук е обвързано със строго определени условия. „Трябва да има минимум 8000 бройки на декар, минимум, освен това трябва да има сключен договор за продажбата на памука, освен всичко друго трябва да се добие 120 кг памук от декар, което предполага, че той трябва да се обере, а тука изобщо няма никакво прибиране на памука, просто с дисковите брани е минато отгоре да се заличат някакви следи и това е”, допълни Динко Жеков.

Наша проверка в ДФ „Земеделие” установи, че още през юли във фонда е постъпил сигнал срещу същия земеделски производител, че не обработва площите с памук. От тогава тече проверка, която все още не е приключила, защото раздаването на субсидиите започва най-рано през декември. От фонда заявиха, че са установили неправомерни действия и са подали сигнал до прокуратурата. Окръжният прокурор Дойчин Дойчев обясни: „ Сигналът в Окръжна прокуратура Ямбол е постъпил на 3 ноември от ДФ „Земеделие”, в който са изложени факти и обстоятелства досежно участието на тези две фирми в земеделски програми, финансирани със средства от ЕС. В сигнала се иска да се извърши проверка от Окръжна прокуратура – Ямбол дали са налице  достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Своевременно прокуратурата е разпоредила на Икономическа полиция извършването на такава проверка с оглед престъпление по 248 а от НК”. Според този текст от Наказателния кодекс, който представи неверни сведения или затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се наказва със затвор от 1 до 6 години и глоба от 2000 до 10 000 лв.

Ако проверката установи, че е извършено престъпление за злоупотреба с европейски средства, срещу управителя на двете фирми ще бъде повдигнато обвинение.

Отговорът от ДФ „Земеделие”:

През месец юли 2016 г. в ДФ „Земеделие“ е получен сигнал, че дружествата „Боровец-К“ и „Боровец-КОС“ не извършват земеделска дейност на площите, декларирани за подпомагане по схемите и мерките на площ за кампания 2016.  Във връзка със сигнала е извършена допълнителна проверка на място на „Боровец-КОС“ и „Боровец-К“ и назаявленията им за подпомагане. Установени са съмнения за евентуално извършени неправомерни действия от страна на дружествата и е изпратен сигнал по случая до Окръжна прокуратура -Ямбол.

ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция извършва административни проверки на всички подадени заявления за подпомагане, съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Когато при извършването на административните проверки и/или проверки на място бъдат констатирани нередности по подаденото заявление за подпомагане на даден кандидат, Разплащателната агенция налага съответните нормативно определени санкции – намаления/редукции, съгласно действащите европейски регламенти и национално законодателство. За Кампания 2016 административните проверки по заявленията за подпомагане на дружествата „Боровец-К“ и „Боровец-КОС“ не са приключили. ДФ „Земеделие”-РА разглежда подробно всяко подадено заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания при стриктното спазване на действащите разпоредби и утвърдените процедури на европейското и национално законодателство. Вземането на решение по всеки случай е нормативно обоснован резултат от подробна административна проверка, законосъобразна оторизация и независим процес на калкулация, който се осъществява автоматично в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

 

 

About the Author :

2 Comments to “Прокуратурата погна Калчо Донев за евросубсидии”
  • www.xmc.pl
    May 10, 2022 - Reply

    Thank you for the post on your blog. Do you provide an RSS feed?

  • XMC.pl
    May 11, 2022 - Reply

    Super story indeed. My friend has been awaiting for this content biggest failure of all time

Leave a reply