Прозрачност по проекта за водния цикъл

Obshtina Yambol (2)В рамките на Информационния ден, организиран от Община Ямбол през изминалата седмица, експерти от Звеното за изпълнение на проекта за Водния цикъл отговаряха на въпроси на заинтересовани граждани за извършваните строителни дейности и за процеса на присъединяване към новоизградената ВиК мрежа. Десетки жители на кв. „Каргон” преминаха през информационния център, разположен в Народно читалище „Пробуда”. Жителите на Ямбол получиха информация и за старта на работата по строителството на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

Obshtina Yambol (1)Експерти от Звеното за изпълнение на проекта за Водния цикъл на Ямбол ще продължат да информират и отговарят на питанията на гражданите по местата на обектите, където протичат дейностите по новото строителство. Експертите уверяват, че предстои до края на годината да бъдат асфалтирани няколко улици в кв. „Каргон”. Към момента напълно възстановена е пътна настилка на ул. „Стоил Войвода”; положени са всички предвидени по проекта проводи, изградени са канализационни и водопроводни отклонения, шахти, извършено е видеонаблюдение на канализационните тръби. Строителите подготвят и предстои да бъдат асфалтирани някои от главните артерии в района, по които се движи градския транспорт: ул. „Оборище”, ул. „Битоля”, ул. „Индже Войвода”; ул. „Клокотница” и ул. „Захари Величков”.

Obshtina Yambol (4)Община Ямбол призовава гражданите да не предприемат действия по присъединяване към новата канализационна мрежа преди окончателното приключване на строително-монтажните работи по проекта за Водния цикъл на града и въвеждане на строежа в експлоатация. Всякакви предварителни действия ще доведат до запълване на тръбите и изкопите с отпадъчна вода, което затруднява и допълнително забавя работата на строителите. Възпрепятства се и процесът на видеонаблюдение по новоположените канализационни тръби, който е задължителен преди пристъпването към асфалтиране на съответния участък. Видеонаблюдението има за цел да установи наличие на евентуални дефекти по трасето на новоизградената канализационна мрежа. Община Ямбол и фирмата-изпълнител на строителните дейности апелират към всички граждани за разбиране и търпение. Към присъединяване към мрежата гражданите могат да пристъпят едва след официално известяване от страна на община Ямбол.

Obshtina Yambol (5) „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” е най-мащабният проект в региона, който окончателно ще реши проблемите на града с ВиК инфраструктурата. Проектът е на обща стойност 93 421 246 лв., финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, от които 72 239 567 лв. се предоставят от Кохезионния фонд на ЕС, националното съфинансиране е в размер на 18 059 892 лв., а съфинансирането от страна на община Ямбол възлиза на 3 121 787 лв. 

About the Author :