Проект „Учим, можем, знаем и като всички деца мечтаем!“

От 26.10.2021г. ДГ „Пролет“, град Ямбол работи по Проект „Учим, можем, знаем и като всички деца мечтаем!“ по КП 33.20-2021, Приоритет 2 на ЦОИДУЕМ, Договор № БС 33.20-2-026/26.10.2021г.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ е 15000.00лв.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 9 месеца – от 26.10.2021г. до 26.07.2022г.

Целта на проекта е да подпомогне ранното обхващане и задържане на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да подкрепи достъпа им до качествено образование, да осигури равен старт при постъпване в училище.

В дейностите по проекта са предвидени:

  • работа с родители, като акцентът е върху активизирането им за участие в образователния процес и при провеждане на индивидуални консултации и групови родителски срещи, беседи, образователни екскурзии;
  • занимания с децата по интереси, концерти, спортни празници, участия в конкурси и фестивали.

Основна задача на проекта  е да се предотврати ранното отпадане на деца от образователната система като се предложат нови интерактивни форми на взаимодействие в детската градина. Сформираните две ателиета и два клуба по интереси ще развиват творческите способности и заложби на децата.

About the Author :

252 Comments to “Проект „Учим, можем, знаем и като всички деца мечтаем!“”

Leave a reply