Проект „Ученически практики“ през учебната 2014/2015 година в ПГИ „Г.С.Раковски“

IMG_20150603_124051За трета поредна година  ПГИ „Георги С. Раковски“ – Ямбол работи по проект “Ученически практики”.  Той има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии, подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда, повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции, улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО, повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

11087418_853598741377952_537856544_nВ рамките на проекта учениците, изучаващи икономическите специалности Икономист-информатик, Финансист, Оперативен счетоводител и Данъчен и митнически посредник, получиха допълнителни знания, умения и компетенции, работейки в реална пазарна среда под формата на учебна практика.

167 участници от гимназията на възраст между 16 и 19 години бяха във фирми от различни сектори с цел да се усъвършенстват; да постигнат високи нива на компетенции в бъдеще; да повишат производителността си; да бъдат по-креативни и предприемчиви.

11780592_838524232891938_1891538334_nУспешно завършиха всички участници, отработвайки 240 часа при своите работодатели по график и съчетавайки ангажиментите си с основните в училище. Всеки ученик получи сертификат, удостоверяващ участието му. Напредъкът на учениците в хода на проекта се наблюдаваше от наставниците – част от екипа на съответната фирма, от наблюдаващите учители, от консултанта по избор на практиката и от директора на гимназията – Румяна Никова.

 

About the Author :