Проект стимулира религиозния туризъм в България и Турция

Ямбол, 18.06.2020 г.

На пресконференция днес беше представен проектът Trip /пътуване/ – туризъм и религия – сближаване между хората, който се изпълнява от Ямболската търговско-промишлена палата и Областна администрация – Сулоглу, Турция. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Продължителността му е 12 месец – приключва през декември тази година и е на стойност 94 431 евро.

Целта на този проект е да повиши възможностите на туризма, свързан с религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти.

„Имаме участта да живеем на границата на два религиозни свята – християнството и мюсюлманството. Те донякъде си приличат, донякъде много се различават и този проект ще даде възможност да ги опознаем по-дълбоко заедно, да се срещнем с хората, които ги изповядват, да съберем тия хора. Нашата цел е те бъдат приятели, да бъдат толерантни и да уважават религиозните си вярвания, обичаи и празници“, заяви още в началото Стойчо Стойчев, председател на ЯТПП и ръководител на проекта.

Проектът на практика е стартирал още в началото на годината, но заради коронавируса представянето му става по-късно. Дейностите по него вече са в доста напреднала фаза. В залата бяха експонирани 10 фотоса, свързани с проекта – те представят културно-историческото ни наследство, сгради, обичаи, празници, свързани с религията. Ще бъдат добавени 10 фотоса от Турция и тази съвместна изложба ще бъде показвана в Ямбол, Одрин и Сулоглу.

Отново по проекта вече е извършено изследване – анкетирани са над 300 души – по равно от България и Турция. Изследването е показало, че дълбоко религиозни в Турция са близо 95 процента от хората, докато в България те са около 25 процента, но останалите 75 процента не са атеисти – те дълбоко уважават религията ни, празниците, обичаите и спазват повечето от традициите.

Домакините представиха различните дейности по този проект: пресконференции, съобщения, публикации, информационни материали на български и турски език, създаване на уеб страница за проекта. Анкетно-информационното проучване обхваща по 150 човека от България и от Турция. Ще бъде създадено информационно издания „Културното наследство на религиите в трансграничния регион България-Турция“, където ще бъдат представени по 30 обекта, традиции и празници, свързани с религиите. Ще бъде създадена мрежа за дейности по осведомяване на обществеността за религиозното наследство в Сулоглу, Турция със семинарна част. Предвидени са фотоизложба и видеопрезентация на обекти, традициии и обичаи, посещение на 5 ключови места в трансграничния регион. В Ямбол ще се проведе международна конференция „Становища и идеи за насърчаване на устойчивото използване на историческото наследство и ресурси в областта на религиите“.

About the Author :