Проект „Повишаване готовността на уязвимите групи за реакция при бедствия”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрограмите за подготовка на възрастните хора за действие в ситуации на бедствия все още са недостатъчни. В някои държави, съществуват насоки, относно специфичните изисквания по отношение на възрастните хора в случай на бедствия, интегриране на нуждите на целевата група в извънредни ситуации. Възрастните хора са изправени пред допълнителни рискове, включително изолация, липса на подкрепа, нарушена подвижност и слабост, в резултат на по-високи нива на уязвимост.

В тази връзка от 2014г.  Български Червен кръст участва в проект  „Повишаване готовността на уязвимите групи за реакция при бедствия. Той е част от европейски проект „Повишаване готовността на хората от третата възраст в Европейския съюз за управление на бедствията – PrepAGE, който организацията реализира съвместно с Австрийски, Латвийски, Британски, Хърватски Червен кръст и с университета в  Инсбрук.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКоординатор на проекта е Австрийски Червен кръст.

Латвийски Червен кръст и Британски Червен кръст са партньори по европейския проект, който се изпълнява в периода април 2014-март 2016г.

Чрез проекта PrepAGE  ще се идентифицират потребностите, структурите и мерките, за подготовка и подкрепа на възрастните хора в извънредни ситуации и бедствия. Проектът, също така ще вземе предвид ресурсите и устойчивостта на възрастните хора и ще събере експерти от здравната и социалната сфера, както и от областта на управлението на бедствия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЦелта на проект PrepAGE е да представи специалните изисквания на възрастните хора в извънредни ситуации и подготвеността им за бедствия, както и програми за превенция. Предвижда се да бъдат разгледани съществуващите процедури в участващите организации и държави и да се въведат различни процедури, за да се подобри достъпът до възрастните хора в случай на бедствие. В рамките на проекта се предвижда изготвяне на план за помощ в екстремни ситуации и управление на бедствия, съвместно със заинтересованите страни от държавните структури, неправителствени организации и гражданското общество. Проектът също така се фокусира върху повишаване на осведомеността и подобряване на готовността за помощ и подкрепа в случай на бедствие.

Дейности и очаквани резултати:

  • Общностно базирани симулации и тренировки ще се проведат в държавите

партньори по проекта;

  • Ще бъдат изготвени препоръки за политиките, релевантни за всяка страна

партньор и общи препоръки, отнасящи се до държавите-членки на ЕС;

  • Ще се изработят насоки за службите работещи в екстремни ситуации и

управление на бедствия, за това как нуждите на възрастните хора да бъдат включени в плановете за готовност при бедствия;

  • Адаптиране на съществуващите организационни процедури при спешни

случаи и при управление на бедствия, които да включват мерки за готовност на целевата група;

  • Изработване на информационни материали, които да бъдат използвани от

заинтересованите страни.

Като част от дейностите по проекта бе проведената през м. март 2015г. Национална конференция с участието на представители от представители на Министерството на труда и социалната политика, Агетция «Социална подпомагане», Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението», Национално сдружение на общините, «Каритас-България» и др. На нея бяха представени резултатите от проведено емпирично изследване от универсисета в Инсбрук за уязвимостта на хората от третата възраст по време на кризи и тяхната способност да се справят.

Като следващ етап от реализацията на проекта бе проведеното на 5 декември 2015г. бедствено занятие със силите и средствата на БЧК и партньори със симулация на извънредна ситуация – наводнение в землището на с. Веселиново и хотелски комплекс „Екатерина” – община Тунджа с участието на хора от третата възраст, и БМЧК.

Една от основните цели на занятието е всички участници не само да научат повече за реалните и възможни рискове, които ги заплашват у дома и в тяхната общност и да знаят как могат да се справят с тях като се акцентира върху важността на тяхната лична и семейна подготовка за бедствени ситуации, но и да разберат за специфичните роли, възможностите и начините на работа на институциите, оказващи помощ при бедствия.

Български Червен кръст – Ямбол изказва искрената си благодарност към всички доброволци на БЧК, взели участие в учението и на партньорите от отделните институции за проявения висок професионализъм и  отговорно отношение по време на подготовката и цялостната реализация на бедственото занятие при пълен синхрон, координация и взаимодействие между отделните екипи както следва: 

ст. комисар Генчо Иванов – Директор на ОД на МВР;

комисар Йордан Събев – началник на ОУ „ПБЗН”;

Кольо Гяуров – началник сектор ПГ на СД – РД „ПБЗН;

Янко Боянов – началник на ОЦ на РД „ПБЗН”;

Милен Пеев – сектор КИС на МВР;

Тошко Вълчев – началник РПУ – „Тунджа”;

Светлин Шопов – полицейски инспектор в РПУ – „Тунджа”;

Недко Пашелиев – г. специалист в Областна управа – Ямбол;

Георги Георгиев – кмет на община „Тунджа”

Владимир Стоев – гл. експерт ОМП, ГЗ и ССИ в община „Тунджа”;

Татяна Стоева – кмет на с. Веселиново, община „Тунджа”;

д-р Никол Ковачева – Директор на ЦСМП – Ямбол;

д-р Атанас Парушев – зав. филиал на ЦСМП – Ямбол

Таня Белчева – Директор   на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в село Веселиново.                          

 

                                            БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :