Проект на БЧК за проблемите на възрастните хора

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК – Ямбол се проведе работна среща, организирана по проект «Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, която бе открита от щатния специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, Гергана Георгиева. Участници в срещата бяха възрастните хора от целевата група по проекта. Основна цел на срещата бе да се планират дейности по проекта за 2014година.  Участниците в работната среща предложиха да се организират поредица от информационни кампании по различни поводи – 27.04.2014г. и 01.10.2014г.; посещения в домовете на трудно подвижни, самотни хора; организиране на застъпнически кампании в полза на възрастните хора от         гр. Ямбол; посещения в социални заведени, в които са настанени деца; реализиране на обмяна на опит с други областни организации и др.  На срещата се избра екип от възрастни хора, който ще работи с медиите за популяризиране на дейностите по проекта. Екипът се ангажира да изготви: информационни материал за мероприятията; да участва в предавания по местните кабелни телевизии, както и да дава интервюта пред журлналистите, отразяващи инициативите ни.

Гергана Георгиева

About the Author :