Проект за модернизиране на детски заведения и училище в Ямбол ще бъде представен на пресконференция

yamВъвеждаща пресконференция по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ ще се състои на 30 август 2017 г. от 11 часа в зала 107 на Община Ямбол, съобщава ръководителят на проекта Мария Паспалджиева.

Проектът предвижда изпълнението на комплексни мерки за обновяване и модернизиране на обекти от образователната инфраструктура на община Ямбол с цел осигуряване на подходяща среда за провеждане на ефективен образователен процес и намаляване на отпадналите ученици. Дейностите ще обхванат следните обекти: Детска ясла „Мечо Пух“, детска градина „Свобода“, детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“ и Средно училище „Св. Климент Охридски“ град Ямбол.

На пресконференцията ще бъде представена информация за проекта, предвидените дейности и очакваните резултати. Проектът се изпълнява от Община Ямбол, и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

About the Author :