Проект за младежка заетост в Козарево

16143813_259236257830841_7302507348390593051_oНа 01 април 2016г. в страната стартира проект “Компас – активиране за пазара на труда“ на обща стойност 220 243.30 лева. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално разпределени средства за Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Сдружение “Балкански институт по труда и социалната политика”.

Проектът се реализира и на територията на община „Тунджа“, в село Козарево, със съдействието на кмета на общината Георги Георгиев и кмета на селото – Теодора Тачева.

Целевите групи на проекта включват младежи от 15 до 29г., които за период от минимум 4 месеца преди включването си в проекта са били извън заетост, извън образователната система, както и не са били регистрирани в дирекция “Бюро по труда” през предходните 12 месеца.

В края на месец октомври 2016 година, експерти от сдружението предоставиха на младежите от село Козарево индивидуални консултации за професионално ориентиране и психологически консултации. Представиха им механизмите за регистрация в ДБТ, както и начините, по които могат сами да си потърсят работа и/ или да се върнат на училище.

Дейностите по проекта продължават, като предстоят мотивационни обучения. По време на тези обучения младите хора ще се научат как да се справят със стреса, как да подготвят документи за кандидатстване за работа и как да се държат при явяване на интервю.

Ще бъде организирана посещение до най-забележителните кътчета на община “Тунджа”.

Предстоят и 6-дневни обучения по компютърни умения също с включени стипендии. Младежите ще се научат да работят с MS Office, ще се научат да боравят с различни интернет браузъри и мейл клиенти, да търсят бързо и лесно информация в интернет.

След провеждане на обучението успешно представилите се, ще получат сертификат за участие, издаден от балкански институт по труда и социалната политика и ще бъдат наети на трудов договор като анкетьори за 2 месеца на 4-часов работен ден. Към момента са обхванати десет младежи от общината.

Община „Тунджа“ е доказала през годините подкрепата си за младите хора, както и ефективното партньорство между общината, неправителствени младежки организации, училищните, читалищните настоятелства, сдружения и др.

About the Author :

Leave a reply