Проект „Дъга над Тунджа” приключи с фолклорен празник в НЧ„Зора-1945”

_NEL5098Проект „Дъга над Тунджа”, реализиран от Основно училище  „Йордан Йовков” в партньорство с Народно читалище „Зора-1945” и финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приключи с фолклорен празник на сцената в зрителната зала на културната институция.

Ръководител на проект «Дъга над Тунджа» беше Николина Георгиева, а координатор –  Славка Христова.

_NEL5119Проектът включваше, освен отделните изяви на групите за извънкласна дейност  в «Етноучилище» и танцова формация «Етноритми», и общи изяви като посещение на Етнографски комплекс «Генгер» в град Айтос и интерактивното състезание «Стани богат». На високо ниво премина и конкурсът за компютърни презентации «Аз познавам и приемам твоя свят», проведен в НЧ «Зора-1945» през март, в който се включиха ученици от ОУ «Й.Йовков», участници в клубните форми на читалището и представители на други основни училища в града. В продължение на повече от 7 месеца участниците в проект „Дъга над Тунджа” проучваха бита и фолклора на етносите в България, рисуваха, моделираха, разучаваха песни и танци. Членовете на групите за ромски, турски и български фолклор пресъздадоха обичаи, които представиха пред  съученици, родители и учители.

_NEL5138Участници в проекта достойно представиха училището в организираните в града Детски коледарски празник, «Сцена на мечтите», «Пролетна етнофиеста», Национален фолклорен  ученически фестивал «Родило се, преродило».

Основната и устойчива цел на проекта „Дъга над Тунджа” е съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество.

_NEL5145Екипът, подготвил и реализирал проекта, счита, че осъществените извънкласни и извънучилищни дейности ще подобрят отношенията между учениците от различните етнически групи, ще развият творческите им способности, ще повишат нивото на техните знания и умения и ще ги мотивират към активно съвместно участие в учебния процес. Учениците от етническите малцинства ще придобият по-високо самочувствие и увереност в собствените си сили и ще се стремят към още по-големи успехи. Всичко това е гаранция за тяхната бъдеща личностна и професионална реализация и вписването им в единната национална общност.

Преките участници в проекта бяха 74 ученици от V-VІІІ клас от ОУ «Йордан Йовков» – Ямбол.

_NEL5156Основни изпълнители в празничния концерт  бяха участниците в проекта, включени в групи за извънкласна дейност в „Етноучилище” и танцова формация „Етноритми”. Програмата бе емоционална, темпераментна, изпълнена с много настроение и усмивки.

Танцовата формация „Етноритми” с ръководител Надежда Колева откри концертната програма като представи пред публиката три танца – български, ромски и турски.

_NEL5163Четвъртокласниците от групата за ромски фолклор с ръководител Румяна Илиева пресъздадоха обичая „Пеене на пръстените”, типичен за Гергьовден. В програмата им бяха включени още песни и стихотворения, характерни за празника.

Участниците в групата с насоченост български фолклор с ръководител Герга Иванова  представиха традициите за Бъдни вечер и Коледа. Прозвучаха коледарски песни и благословия от коледарите за плодородие, здраве и благодат.

_NEL5176Всички участници в празника бяха облечени с атрактивни сценични костюми, изработени със средства от проекта.

Гост-изпълнител и представител на руския етнос в концертната програма беше Цветелина Дочева, ученичка от Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” и певица от вокална група „Пятница 13”. Тя изпълни песента „Росиночка, Россия”.

В концертната програма участваха и учениците от ІІІ „б” клас, изучаващи СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и вокална група „Йо-хо-хо” от ОУ „Йордан Йовков” с ръководител Таня Димитрова.

_NEL5203Празникът „Дъга над Тунджа” завърши с награждаване на всички участници в проекта. Децата от формациите с ръководители Надежда Колева, Герга Иванова, Дора Нейчева и Румяна Илиева се качиха на сцената и получиха грамоти за активно участие в проекта и сувенири. Те им бяха връчени от помощник-директорите на ОУ „Йордан Йовков” Диана Цонева и Жана Мишинева, Николина Георгиева, преподавател по руски език в училището и ръководител на проекта, Невена Димитрова, председател на НЧ „Зора-1945” и Дарина Сивкова, изпълняващ длъжността секретар на читалището.

_NEL5216Финалът на празника бе поставен с емблематичната песен „Дъга” на Борислав Чучков и Радослава Малякова.

_NEL5218 _NEL5256 _NEL5337 _NEL5186

About the Author :