Проектът “Топъл обяд” в Ямболска област

topal obyadОбластната организация на БЧК – Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 191 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата учебна 2015/2016 година. Община Ямбол и Община Тунджа са партньори по проект „Топъл обяд” на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. По проекта от гр. Ямбол са обхванати 100 деца  от десет училища, а в община Тунджа 91 деца от две училища. Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата  чрез обезпечаване на  рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на общо 191 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за предоставяне на храна в обществени трапезарии.

Проект „Топъл обяд” стартира в община “Тунджа”, обхванати са 91 деца, от които в НУ «В. Левски» с. Завой – 64 деца, а в НУ «Св. Климент Охридски « с. Крумово – 27 деца.

 

 

About the Author :