Проектът “Твоят час” обхвана над 8 хиляди ученици в област Ямбол

IMG_2330Проект “Твоят час” (официалното название на проекта е “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”), който стартира през октомври 2016 г. и ще приключи на 31 октомври 2018 г., обхвана над 8 хиляди ученици в Ямболска област през всяка от двете години. Това е повече от 75 % от всички ученици в областта, информира началникът на Регионално управление на образованието-Ямбол Красимир Стоилов. През учебната 2016/17 г. в проекта са включени 45 учебни заведения, т.е. 100% от училищата в областта. През 2017/18 г. участват 43 училища, т.е. 98 % със 605 групи.

Учениците можеха да избират от следните области: “Наука, техника, технологии”, “Здравно образование и здравословен начин на живот”, “Гражданско образование”, “Предприемачество”, “Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене”, както и “Изкуства, култура, спорт”.

Дейностите по проекта са за: изграждане на умения и компетентности извън задължителната училищна подготовка; преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети; надграждане в различни научни области; междуучилищни изяви и инициативи.

 

About the Author :

Leave a reply