Проектът „ МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа- повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ е в активна фаза на изпълнение

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, № BG05SFOP001-2.025-0044, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, се реализира от стабилното партньорство между Евроклуб Жена и Община Тунджа.

Проектът стартира в края на лятото на 2022 и вече е в своята активна фаза.

В периода септември-ноември 2022, екипът на проекта реализира мащабно изследване, на територията на Община Тунджа, което целеше да проучи настоящите процеси за провеждане на обществени консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси. В проучването бяха включени две целеви групи-представители на администрацията на Община Тунджа, както и граждани (предимно младежи), представители на НПО и бизнес сектора. В изследването се включиха около 180 граждани и 70 представители на общинската администрация.

Докладът с изведени тенденции, характерни отговори и набелязани слаби страни и проблеми от обработката на проведено проучване може да намерите  ТУК.

В момента работата на проекта е средоточена върху осъществяването на документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на общинско ниво. Документалният преглед има за цел да прегледа и анализира наличните такива методи в страната ( в други общини от България), както и в други държави от Европейския съюз, да идентифицира и представи най-добрите решения, за да бъдат представени и оформени атрактивно в доклад, който да разшири познанията на администрацията на община Тунджа, както и на младежите от Общината, за приложени успешни примери и потенциалното прилагане на някои от тези практики в практиката на община Тунджа. Готовия доклад отново ще бъде качен на официалните страници на партньорите.

Повече инфромация за проекта и неговите дейности може да намерите в офисите на партньорите и техните интернет сайтове: Евроклуб Жена (Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1 или email: [email protected], https://euwomanbg.com/) и Община Тунджа ( Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 318 или email: [email protected], https://tundzha.bg/).

Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044  „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
About the Author :