Проектът„ МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ подготви документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, № BG05SFOP001-2.025-0044, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, се реализира от стабилното партньорство между Евроклуб Жена и Община “Тунджа”.

Проектът стартира в края на лятото на 2022 и вече е в своята активна фаза.

Екипът на проекта завърши поредна дейност от проекта –Документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на общинско ниво“. Документалният преглед има за цел да прегледа и представи наличните такива методи в страната ( в други общини от България), както и в други държави от Европейския съюз, селектирайки иновативни и добри решения,  които могат да бъдат използвани и от администрациите на други общини, както и община Тунджа, във връзка с желанието си да ангажират и работят с младите хора.

Документът е насочен и към младежите, които да се запознаят с тези приложени успешни примери, като биха могли да проявят инициатива при прилагането им в практиката на община “Тунджа”.

Може да прегледате Документа ТУК.

През март 2023, проектът планира да стартира и работата на пилотната комисия по проекта, която ще включва млади хора, представители на младежки сдружения, представители на бизнеса, на структурите на гражданското общество (НПО), на администрациите (на регионално и местно ниво), държавни и общински органи, имащи отношение към работната сила (Бюра по труда, държавни и общински образователни институции). Работата на тази Комисия ще бъде механизъм за генериране на предложения/препоръки за формиране на младежки политики и мерки за задържане и привличане на младите хора в Община Тунджа. Екипът на комисията, ще проведе 3 работни сесии в проектния период в 3 по-големи населени места на територията на Община Тунджа, като се обсъждат предложения/препоръки за формиране на публични политики за задържане и привличане на младите хора в община Тунджа и създаването на младежки политики, които да отговарят на съвремените нужди на младите хора.

Очаквайте скоро информация за планираните работни срещи.

Повече инфромация за проекта и неговите дейности може да намерите в офисите на партньорите и техните интернет сайтове: Евроклуб Жена (Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1 или email: [email protected], https://euwomanbg.com/) и Община Тунджа ( Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 318 или email: [email protected], https://tundzha.bg/). 

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “, № BG05SFOP001-2.025-0044 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
About the Author :