Проектът за Безистена и археологическия резерват “Кабиле” печели радио класация

BezistПроектът на община Ямбол за обновяване на Безистена и НАР „Кабиле“ е най-добрият туристически проект, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие”, според мнението на слушателите на две от водещите радиостанции в страната, съобщават от пресцентъра на общината. Ямболският проект спечели седмичния слушателски вот в кампанията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и радио N-Joi и Z-Rock, която преминава под надслов „Как променихме България“.

Проекът за подобряване на двете емблематични туристически атракции, реализиран от община Ямбол, събра в седмичната класация 182 гласа по Радио Z-Rock и 179 слушателски гласа на Радио N-JOY. Той се конкурира с два проекта на Министерството на културата – „Възстановяване и социализация на Национален историко-археологически резерват „Плиска” и “Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите, град Стара Загора”.

Сградата на Безистена е един от символите на Ямбол и паметник на културата с национално значение. Вътрешното пространство на Безистена бе изцяло модернизирано по проекта, защитен по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и пригодено към новата му функция на културно-информационен и туристически център. С нови атракции е и тракийския и античен град Кабиле. Там бе извършена реставрация на част от старините, въведени са и модерни форми за представяне на богатството на древния град, а обновената инфраструктура осигурява улеснен достъп и места за отдих на туристите.

Arnold Schwarzenegger’s 6 Bodybuilding Rules to Build Muscle buying anavar India’s bodybuilding boom reflects a nation coming of age
About the Author :