Продължава услугата “Обществена трапезария” в Болярово

3И през настоящата 2015 година в община Болярово продължават дейностите по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект, финансирани от Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Разкриването на Обществена трапезария в община Болярово е значим проект за всички жители на общината ни и най вече за хората, ползващи тази услуга – лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

В периода от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. ще бъде доставяна безплатно храна на 40  потребители от уязвими социални групи, с постоянен или настоящ адрес в 8 населени места на територията на общината:  гр. Болярово и селата Ружица, Голямо Крушево, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Попово, Мамарчево, Малко Шарково, Воден.

Стойността на един храноден за едно лице е 2,30 лв. и включва разходи за храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, както и други разходи, свързани с предоставянето на услугата, като транспорт, консумативи.

About the Author :