Продължава работата с родители по образователен проект в Болярово

23897237_1455324517869138_1906447062_oБолярово, 23.11.2017 г.

Във връзка с изпълнение на Дейност 5: „Работа с родителите“, т. 4 „Училище за родители” по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”(съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) на 22 ноември 2017 година се проведе среща с родители на ученици в СУ „Д-р Петър Берон” с лектор Димитър Дичев. На срещата присъстваха родители на ученици от СУ „Д-р Петър Берон” и  от ОУ „Стефан Караджа”, директорите на двете училища, учители, ръководителят и координаторът на проекта, здравният медиатор на община Болярово, представител на вестник „Крайгранична искра”.

Обучителната лекция за родителите бе на тема: „Семейство, общество и училище – фактори за развитие на децата.” Лекторът Димитър Дичев е педагогически съветник. Работата му е предимно от консултативно-подкрепящ характер и включва дейности от вида съветване, насочване, подпомагане за решаване на проблеми. Г-н Дичев има дългогодишен опит в сферата на образованието. Бил е учител, директор, а сега и педагогически съветник. Работил е и работи предимно с деца, сблъсквал се е с проблемите в учебно възпитателния процес и добре са му познати „язвите” в системата. Лекцията започна с кратък исторически преглед на развитието на човека и ролята на обществото, семейството и училището в този процес; премина през обсъждане на важността от формиране на мисли, чувства, думи, навици и характер на децата в семейството и в училище, и завърши с преглед на негативните прояви като агресията и чувствата на гняв, страх, тъга, печал, омраза.

Г-н Дичев сподели примери от своята практика. Обърна внимание на добродетелите, които трябва да се възпитават в децата. Даде пример как всеки делничен ден във всяка класна стая има поставено различно символично мото: „Привет!”, „Живей честно!”, „Не вреди никому!”, „Бъди добър!”. Чрез тези призиви се възпитават добродетели във всеки един ученик, карат го да се замисли и наистина да бъде добър човек. Споделени бяха мнения и различни гледни точки на родителите. Засегнати бяха и много други отношения и връзки, а в заключение се обобщи, че трябва да се грижим и да бъдем по- отговорни към нашето най- ценно, а именно семейството – детето. След приключване на беседата, родителите получиха практически наръчници, ръководства изготвени по проекта.  

23828866_1455324544535802_1003744080_o 23949123_1456042611130662_12834302_o IMGP6654 IMGP6655 IMGP6656 IMGP6663

 

About the Author :