Продължават мотивационните посещения по проект „Заедно да учим и творим”

IMG_20180213_132911Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 5 Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 13.02.2018 година се проведе поредното мотивационно посещение на учениците от ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово с представител на Библиотеката към Народно читалище „Стефан Караджа- 1904 г.”.

На срещата присъстваха: ученици от ОУ „Стефан Караджа”,  директорът и учители от ОУ „Стефан Караджа”, ръководителят и координаторът на проекта и представител на  вестник „Крайгранична искра”.

Представител на библиотеката към Народно читалище „Стефан Караджа- 1904 г.”. Лектор на срещата бе Галина Канева – работник библиотека към Народно читалище „Стефан Караджа- 1904 г.”.

IMG_20180213_131423Професията на библиотекаря е колкото позната, толкова и непозната. Библиотекарите са познати като отдадени любители на литературата, които прекарват часове наред, прелиствайки прашните страници на книгите. От погледа на читателите обаче убягва истинското естество на тяхната професия. В задълженията на Галя влиза да се грижи за фонда от книгите, с които разполага библиотеката. Учениците бяха запознати с „пътя” от вземането до връщането на книгата в библиотеката. Децата трябва да бъдат отговорни и да пазят книгите, защото те също имат живот. В противен случай има определени санкции. Галя разказва, че заниманието и я среща с много и различни хора – различни като възраст, образование, професия, религия, манталитет и финансово състояние. За нея отношението на библиотекаря е това, което предразполага и връща отново читателите в библиотеката.

Библиотеката не е просто сграда, пълна с книги. Тя е и място за приятни срещи, интересни беседи и обмяна на опит. Всъщност библиотеката може да се приеме и като една по- различна социална мрежа, в която може да се общува. Библиотеката в село Стефан Караджово разполага и с компютри по проект на фондация „Глобални Библиотеки”.

Галина Канева сподели и за предстоящото мероприятие през тази година, което е по одобрен проект на Община Болярово „Бъдещето има минало”- Отбелязването на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. В седмицата от 21 до 25 май като част от честванията в село Стефан Караджово ще се организират мероприятия и конференция с различни панели. Галя разказа и за възможността за посещение на „Къщата- музей на Стефан Караджа”. Как учениците могат да се докоснат и запознаят от близо с част от миналото на Караджата.

Галина Канева запозна учениците къде могат да запишат специалностите библиотекознание и библиография след завършване на средно образование: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – град София, факултет по библиотекознание и културно наследство; Софийски университет „Свети Климент Охридски”, философски факултет, Катедра Библиотекознание, научна информация и културна политика; Вликотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, център за квалификация

Учениците слушаха с интерес, а на въпроса на Галина Канева, дали някой иска след време да практикува нейната професия, няколко момичета вдигнаха ръце.

След приключване на посещението, учениците получиха 45 пакета с храна и напитки, кетъринг, осигурен от Компания за ефикасна подкрепа, гр. Ямбол по проекта „Заедно да учим и творим” № BG05M2OP001-3.002-0063. От фирмата бяха предоставени химикалии и брошури с информация за библиотеката.

IMG_20180213_131357 IMG_20180213_131403

 

 

 

 

About the Author :