Продължават да намаляват нощувките в Ямболска област

1 (1)През септември 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 394, а на леглата – 709. В сравнение със септември 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2015 г., е 4.5 хил., или с 23.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през септември 2015 г. в област Ямбол е Румъния – с 18.7%, следват Турция – с 9.3%, Швейцария – с 5.9% и Португалия – с 5.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2015 г. се увеличават с 6.9% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.8 хиляди. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 363, а пренощувалите българи – 1.4 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2015 г. е 21.4% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2015 г. в областта достигат 160.3 хил. лв., или с 23.7% по-малко в сравнение със септември 2014 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 13.1%, така и от чужди граждани – с 37.6%.

 

 

 

About the Author :