Продължават да намаляват местата за настаняване

4345През юли 2018 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 366, а на леглата – 660. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 13.6%, а леглата в тях – с 6.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 2 551, или с 57.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юли 2018 г. в област Ямбол е Германия – 24.1%, следват Румъния – 15.8%, Турция – 8.8%, Беларус и Гърция – 7.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2018 г. намаляват със17.2% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 557. Те са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 301, а пренощувалите българи -1 256. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.0 нощувки, а българските – средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 12.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 15.6 процентни пункта (фиг.1).

433444Приходите от нощувки през юли 2018 г. в областта достигат 103 593 лв., или с 54.1% по-малко в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани – със76.7%, така и от български граждани – с 28.2%(фиг. 2).

 

About the Author :

Leave a reply