Новите програми за заетост – насочени към хората, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата по труда

Ямбол, 18.02.2020 г.

Директорът на Дирекция Регионална служба по заетост-Бургас Пенка Кирилова запозна днес участниците в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие-Ямбол присъстващите и медиите с новите моменти в Националния план за действие по заетостта.

За 2020/2021 година приоритетните групи са хората, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрото по труда, групата на продължително безработните е също приоритетна. За област Ямбол това са основно хора в общините Елхово и Болярово. Групата на младежите до 29 години, хората с трайни увреждания, както и студентите, които желаят да сменят своята работа и пенсионерите също са обект на националните програми. Сумата, осигурена от държавния бюджет за тези социални програми, възлиза на 73 000 000 лева.

Над 16 млн. лева, пък е сумата, определена по Програмата за предоставяне на грижа в домашна среда. В нея ще бъдат включени 2400 лица. Това са лицата с увреждания над 80-90%, както и хората над 65-годишна възраст, които не са в състояние да се грижат сами за себе си и не са обект на други програми за подпомагане. Общините могат вече да предоставят заявките си за финансиране.

Областният управител Димитър Иванов призова структурите на агенцията по заетост и социалните служба по общини и на областно ниво да бъдат по-активни по места в полза на гражданите, като се погрижат хората да бъдат своевременно информирани за възможностите, които им се предлагат по програми, финансирани от държавата.

 

About the Author :

Leave a reply