Програма „Старта на кариерата” в „Тунджа“

DSC02938На 5 и 6 ноември 2014 година в Община „Тунджа” се проведе интервю с кандидатите по Програма „Старта на кариерата” – Процедура 2014 г.

Двадесет и четири младежи до 29 години, които отговарят на критериите на Програмата, се явиха на интервюто. Те кандидатстват за девет работни места в пет отдела на общината: Обществени поръчки, Административно-техническо обслужване и строителство, Териториално развитие и екология, Социални дейности и Култура и хуманитарни дейности.

Председателят на комисията Андон Кръстев – секретар на общината, обяви регламента на провеждане на интервюто и определи минимума за оценяване на класираните кандидати.

В заседанията на комисията участва и кметът на Община „Тунджа” –Георги Георгиев, който с конкретни въпроси се включваше в събеседването с младите хора.

Общото мнение на комисията е, че младежите имат добри теоретични познания. Подкрепяха своите отговори и с примери от своята практика като студенти или работещи в други сфери на стопанския живот. Повечето предварително се бяха запознали с организацията на работа в общината, нейното ръководство и приоритетните области на нейната дейност.

На кандидатите бяха задавани и конкретни въпроси за работата на отделите, за които кандидатстват.

Комисията взе решение да изпълни цялата утвърдена квота, предоставена на общината и по този начин девет млади хора да получат своя старт в кариерата си като общински служители.

В срок до 14 ноември протоколът на комисията ще бъде изпратен до Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол и в началото на месец декември 2014 година общината ще сключи трудови договори с окончателно класираните кандидати.

About the Author :