Програма измерва натовареността на съдиите

D. PetkovaСпециална програма измерва натовареността на съдиите, на база на която ще се изготви и съдебната карта на българските съдилища, съобщи председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова. Програмата обхваща едногодишен период – от 1 април 2016 г. – до 1 април 2017 г. и освен броя дела отчита и тяхната тежест, като дава допълнителен индекс за по-тежките дела. За да съществува самостоятелен съд, е необходим индекс от 70 до 130. До 1 февруари натрупаният индекс на Административен съд – Ямбол е 60, затова Диана Петкова изрази увереност, че техният съд ще успее на получи нужния индекс. През тази година на 1 март Административен съд – Ямбол навърши 10 години от създаването му, период за който успя да си извоюва престижа на съд, който работи в условията на откритост и прозрачност, решава делата в срок, работи по европейски проекти. Той беше обявен за единствения административен съд модел в Република България и получи европейско признание – с наградата „Кристални везни на правосъдието”.

По-различни са данните за натовареността на съдиите в Ямболски съдебен район според отчетите за дейността им през 2016 г. Припомняме, че в съдебен район Ямбол влизат – пет съдилища – Ямболски окръжен съд, Ямболски районен съд, Елховски районен съд, Тополовградски районен съд и Административен съд – Ямбол. Като цяло през годината има леко завишение на делата, постъпили в съдилищата, но в сравнение с по-предишни години тенденцията е към намаляване.

От отчетите се вижда, че най-натоварени са седемте граждански съдии на Ямболски районен съд. Месечно те са гледали по 38,36 дела. След тях по натовареност се нареждат елховските съдии, които са гледали средно по 35,53 дела на месец. При тях няма разделение на наказателни и граждански съдии, а четиримата съдии гледат всякакъв вид дела. В Елховския съд са намалели делата за незаконно преминаване или прекарване през граница, през  годината са гледани само 93 такива дела, а са осъдени 125 души.

На трето място по натовареност  са седемте наказателни съдии в Ямболски районен съд, които са гледали средно по 30,93 дела на месец, но те освен наказателни дела гледат и заповедни производства по Гражданско-процесуалния кодекс.

Четвърти по натовареност са двамата тополовградски съдии, които са гледали средно по 20,25 дела на месец, следват ги гражданските съдии от Ямболски окръжен съд  с 9,15 дела месечна натовареност. След тях са административните съдии, които са гледали средно по 7,9 дела на месец. На последно място са наказателните съдии от Ямболски окръжен съд, които имат средна месечна натовареност от 6,44 дела.

При окръжните съдии натовареността се е увеличила спрямо предходната година, когато е била 5,86 за гражданските и 6,21 за наказателните, но това се дължи най-вече на намаления щат и на непопълнените бройки. През тази година са се пенсионирали трима граждански окръжни съдии – Росица Чокова, Ангелина Димитрова и Лина Чапкънова, наказателният съдия Пепа Чиликова е командирована в Бургаски апелативен съд, а младши съдията Ива Коджабашева е назначена за съдия в Районен съд – Сливен. По тази причина щатът на Ямболски окръжен съд е намален с две щатни бройки, а все още незаети са едно съдийско място и едно за младши съдия.

Проблемът с различната натовареност на съдиите в страната продължава да стои въпреки че за него се говори от години, но не се намира решение. „Светлинка в тунела” е тази програма, отчитането по която приключва на 1 април, но не се знае колко време след това ще се провеждат анализи и реално кога ще се стигне до изготвяне на прословутата съдебна карта, която трябва да реши този генерален проблем с различната натовареност на съдиите, която е и една от причините за забавяне на делата.

About the Author :

Leave a reply