Програмата “Приятели с водата” бе представена в ОУ “Христо Смирненски”

Ямбол,26.04.2021

На 23 април 2021г., в ОУ „Христо Смирненски“ в град Ямбол, се проведе работна среща с г-жа Галина Александрова, директор на училището, класни ръководители и ученици от втори клас.

Целта на срещата бе представяне на програмата за превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”, насочена към учениците от начален етап на образованието и подготовка за нейното осъществяване.

Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол представи опита на организацията от съвместната  работа с училищата и постигнатите положителни резултати през годините. Обсъдиха се възможности за качествено и ефективно осъществяване на обученията, разпределението на отделните теми в часовете по физическо възпитание и спорт.

Предоставени бяха предварително заявените количества от учебни помагала за учениците от втори клас  и техните учители.

 

ОУ „Христо Смирненски“ е първото училище в град Ямбол, което ще реализира програмата „Приятели с водата“ през учебната 2020/2021г. Предвидено е в края на м. май 2021г. да се организира воден празник, на който децата ще демонстрират натрупаните нови знания и ще получат индивидуални грамоти за придобити начални умения за безопасно контактуване са водата.

 

Общият брой на училищата в област Ямбол, изразили готовност да осъществят програмата „Приятели с водата“ с учениците от начален етап на образоването през настоящата учебна година са тринадесет.

                                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply