Проверяват проектите за фонтанчетата в Ямбол

fontanПълна ревизия на всички проекти по досегашните кампании „За чиста околна среда”  поискаха от сдружение „ДЕН” на петото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ. До този момент Предприятието за дейностите по опазването на околната среда /ПУДООС/ не е осъществявало контрол по реалния ефект от финансираните проекти на общини, училища и НПО.

От държавния бюджет се харчат милиони левове, без да се търси никаква устойчивост по проектите, категорични са от „ДЕН”. Наред с това, заради провежданата от изпълнителната директорка Галина Симеонова политика, парите от държавния бюджет за тази кампания са разпределяни изключително по партиен принцип и то разбира се, за партията на самата Симеонова. Това е и основната причина да не се постигне целта на програмата – тя да достигне до всяко малко населено място.

В МОСВ е направена карта на териториалното разпределение и на средствата по ОП „Околна среда” и сегашното ръководство не е удовлетворено от него, заяви министър Искра Михайлова. Искането на „ДЕН” за проверка на ефективността от изразходването на държавните и европейските средства е изключително конструктивно, каза още министър Михайлова и пое ангажимент да разпореди проверка на реализираните през предходния мандат проекти по кампанията „За чиста околна среда”.

Всички присъстващи на Обществения съвет – представители на неправителствени и браншови бизнес-организации, се обединиха, че представената презентация от изпълнителната директорка Галина Симеонова е само информация, а не реален отчет на дейността на ПУДООС. Държавното търговско дружество към МОСВ е най-големият консуматор на парите по ОП „Околна среда” чрез проект за рекултивация на стари сметища. Точно заради незакритите стари сметища преди дни Европейската комисия започна процедура за съдебно производство срещу България, което ще струва милиони левове санкции за българските данъкоплатци, припомниха участниците в Обществения съвет. С предвидените 97 млн.лв. по проекта ПУДООС предвижда да рекултивира едва 1600 дка отровена от сметищата земя.

Самата Галина Симеонова се опита да се защити, че е задължена да се отчита единствено пред Управителния съвет на ПУДООС. Министър Михайлова обаче е задължена да представи исканията на Обществения съвет пред този Управителен съвет, за да се предприемат съответните мерки за подобряване на контрола върху изразходването на националните и европейски средства и повишаване на ефективността на подобни кампании.

Диана Бончева   

About the Author :