Проверяват потенциално опасните язовири

84da3657dbb811eb780e63a85c54c0d4Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител инж.Николай Пенев, проверява състоянието на потенциално опасните водни обекти в област Ямбол. Обект на проверките, които се извършват 2 пъти годишно – през есента и пролетта, са 31 язовира в региона.

Комисията започна работа на 13 октомври и ще приключи на 17 октомври.

В състава й са включени представители на Областна администрация и на общините в региона, експерти на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”, РИОСВ, ОД „Земеделие”, Басейнова дирекция”, „Напоителни системи” и др.

Те ще изготвят протокол за състоянието на всеки един от проверяваните обекти, заедно с издадените предписания за ограничаване до минимум на рисковите фактори. Изпълнението на предписанията от протоколите са задължителни за проверяваните.

В срок до 10 ноември на областния управител трябва да бъде представен обобщен доклад за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти в областта, който ще бъде изпратен в Министерство на вътрешните работи.

Наред с проверките на язовирите, отделни комисии ще проверяват речните русла, дигите и мостовите съоръжения в областта (между 21 и 23 октомври), както и ВиК системите (от 27 до 30 октомври).

About the Author :