Проверки изясняват собствеността и състоянието на 4 язовира в област Ямбол

12-02-14-56161_9Започнаха проверките на язовирите с неустановена собственост, намиращи се на територията на област Ямбол. Областният управител Димитър Иванов, назначи специализирана комисия с председател заместник областният управител Иван Йоргов, да извърши проверка на собствеността и техническото състояние на язовирите, включени в списъка със съоръжения с неизяснена собственост. Проверката се извършва съвместно с експерти от Басейнова дирекция, „Напоителни системи“, Пожарна безопасност и защита на населението и общинските администрации, на чиято територия са посочените язовири. Обект на проверката са язовирите „Зимница 1”, „Саранско” и „Маленово 2” в община Стралджа, и язовир „Козарево” в община „Тунджа”.

Целта на проверките е да установи чия собственост са съответните водни съоръжения, какво е състоянието им и какви мерки трябва да бъдат взети за привеждане на съоръженията във вид, съобразен с нормативните изисквания. Съгласно Решение на Министерски съвет до изясняване на собствеността на 268 язовира на територията на цялата страна, контролът се възлага на областните управители. Извършваните в момента проверки са различни от ежегодните, които Областна администрация извършва относно проводимостта на речните корита и състоянието на потенциално опасните язовири.

За резултатите от проверката своевременно ще бъде изготвен доклад и информирано Министерство на околната среда и водите.

About the Author :