Проверка на сигнал за замърсяване на река Тунджа от РИОСВ и Басейнова дирекция

20151221-LHROKNLFWBN-1450674879Екип от експерти на РИОСВ /Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите/, Регионална лаборатория  към ИАОС в Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и община “Тунджа” са извършили проверки по сигнали за замърсяване на р. Тунджа в Ямбол и село Ханово, съобщават от РИОСВ-Стара Загора.
При извършения обход експертите са установили изтичане на отпадъчна вода с наличие на пяна от Индустриалния колектор на Ямбол, откъдето е взета водна проба за физикохимичен анализ.
От Ямбол до с. Ханово експертите не са констатирали оцветяване на водата или наличие на пяна в реката. Следи от червена утайка по брега са открити до помпената станция на Ханово, откъдето е взета проба от повърхностните води.
Не е установено наличие на мъртва риба в последователно проверените участъци в Ямбол и селата Кукорево и Ханово.
На експлоатационното ВиК ЕООД – Ямбол е издадено предписание за осигуряване на постоянен засилен контрол на абонатите, включени в Индустриалния колектор, съгласно условията на сключените договори.
Взетите водни проби ще бъдат анализирани в лабораторни условия, съгласно разрешителното за зауставане на експлоатационното дружество, а повърхностната вода – по  показатели, определени от Басейновата дирекция в Пловдив.

About the Author :