Провериха проекта „Живот за царския орел“

201711_EP_Yug_LIFE_proverkaЕлхово, 23.11.2017 г.

На 16 и 17 ноември 2017г. се проведе годишната проверка на проекта „Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/000572), реализиран от „Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проектът се финансира от програма LIFE на Европейския комисия и всяка година се проверява от нейни представители.

Екипът на проекта, съставен от експерти от „Електроразпределение Юг“ и БДЗП, запозна проверяващия, г-н Ивайло Зафиров, представител на мониторингов екип към Европейската комисия, с актуалния статус на всяка от дейностите. През 2017г. завърши изграждането на 43 км подземни кабели в общините Елхово и Тополовград. Дейностите по обезопасяване продължават с изграждане на 27 км ПАС система (напълно изолирана въздушна линия) в същите общини. В друг приоритетен за царските орли район – този на Сливен, през лятото и есента на 2017г.  чрез монтиране на защитни изолации са обезопасени 413 стълба. Освен резултатите от извършената работа бяха обсъдени и дейностите до края на проекта, който приключва през 2018 г.

Вторият етап от проверката включваше посещение на реализирани обекти на територията на община Тополовград. Акцент бяха електропроводите, изградени във вид на ПАС система. Обърнато беше внимание на въздушните линии, които предстои да бъдат демонтирани през 2018 г. По време на проверката бяха посетени и част от монтираните през лятото на 2017г. 12 информационни табели, които се намират в близост до изградени по проекта съоръжения.

Устната оценка, дадена от проверяващия, беше, че проектът се изпълнява по план и е свършена значителна работа по обезопасяване. Допълнително, бяха оценени положително и природозащитните дейности на „Електроразпределение Юг“, които се извършват по инициатива на компанията като част от инвестиционната й програма.

Проектът „Живот за царския орел“ (Life forSafeGrid) цели да намали смъртността при царския орел (Aquilaheliaca), причинявана от токов удар или сблъсък с електропроводи в най-важните зони на мрежата „Натура 2000“.

About the Author :