Провеждането на изборите за членове на Европейския парламент в област Ямбол е технически обезпечено

OBLОбласт Ямбол е готова за изборния ден, съобщи областният управител Димитър Иванов. Той гарантира, че организационно-техническото обезпечаване на подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май е организирано.

Към момента всички необходими изборни книжа и материали са доставени в Областна администрация Ямбол. Предаването на бюлетините и изборните книжа по секции ще се извърши в предизборния ден.

Приемането на секционните протоколи и отчитането на изборните резултати ще става в спортна зала „Диана“ в Ямбол, за да се обезпечат добри условия за работа на Районната избирателна комисия, „Информационно обслужване“ АД и осигуряване на подходящи условия на членовете на секционните комисии.

Съгласно оперативния план за провеждане на изборите областният управител има ангажименти и по отношение координацията между ангажираните институции и своевременното подаване на необходимата информация в предизборния и изборен ден към администрацията на МС.

About the Author :