Проведе се среща между Областния съвет на БЧК-Ямбол и представители от Гражданско-военно сътрудничество и от Военен полигон Ново село

Ямбол, 16.02.2022 г.

Представители от Гражданско-военно сътрудничество / Civil – Military Cooperation-CIMIC / и Военен полигон в Ново село посетиха Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол. Срещата се проведе във връзка с изявено желание от тяхна страна да се запознаят с реализираните дейности от ямболската Червенокръстка организация.

В опознавателната среща участваха: Командира на Военен Полигон Ново село г-н Джеймс Адамски, а от страна на CIMIC – г-н Обед Лопес и г-н Воун Роулс, както и г-жа Петя Георгиева, отговорник връзки с обществеността към Американски гарнизон. БЧК Ямбол, беше представляван от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК Ямбол. В срещата участваха също и щатните служители на Секретариата на Областния съвет на БЧК Ямбол: главния счетоводител г-жа Недялка Илиева, и специалистите, г-жа Гергана Георгиева и г-жа Добриела Праматарова.

Инж. Митко Филипов представи екипа, работещ в Секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол, след което презентира пред участниците в опознавателната среща исторически данни от създаването на червенокръсткото движение  в Ямбол и дейностите, реализирани от БЧК-Ямбол в полза на уязвими лица от областта.

По време на представянето на дейностите имаше възможност за дискусия по въпроси, отправени от страна на гостите и планиране на евентуални бъдещи съвместни инициативи.

About the Author :

Leave a reply