Проведе се Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол

Ямбол, 10.01.2023 г.

На 09.01.2023 г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол. Гости на събранието бяха: инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиева – щатен специалист в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол. Събранието бе отчетно-изборно, за по-деловото му протичане бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Димитър Лилов – зам. координатор на общински клуб на БМЧК – Ямбол. Отчета на организацията бе представен от Радосвета Узунова – областен координатор на БМЧК по интерактивен начин. Отчета се прие с мнозинство от делегатите на събранието.

Стели Джамбазова – Председател на БМЧК и делегат от област Ямбол, даде много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК – Ямбол и подчерта, че в национален план е една от силните младежки организации.

След отчетния доклад гостите се изказаха и акцентираха върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област.

По време на събранието беше преизбран областния координатор на БМЧК – Ямбол – Радосвета Узунова. Избрани бяха двама заместник областни координатори на БМЧК – Поли Христова и Димитър Лилов, както и делегати и подгласници на Националното събрание на БМЧК през 2023 г.

Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха отчетен доклад за дейността на БМЧК – Ямбол за периода 2021 – 2023 г., Календарен план за дейността на организацията през 2023 г., както и Насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат.

About the Author :