Проблем със собствеността пречи да се направи основен ремонт на Кукления театър

IMG_0800Ямбол, 25.04.2018 г.

Имало е отпуснати средства за проектиране изграждането на фоайе на Кукления театър, но всичко това се е провалило заради собствеността на сградата, която е общинска, научихме от директора на театъра Елена Дойчева днес на пресконференция. Първият акт за собственост е държавен, а актът който е издаден през 2006 г., свързан с разделянето на държавната и общинска собственост, определя, че сградата е общинска собственост. Де факт сградата на Кукления театър не е строена от общината, пристройки и всичко останало е правено със средства на Министерството на културата, само земята е общинска, разясни тя.  В крайна сметка община Ямбол не е се е съгласила за деактуване на сградата като държавна собственост, а Министерството на културата няма как да даде средства за нещо, което се води на община Ямбол. “Така че ние пак сме в задънена улица, но сега вече молбите ни ще бъдат насочени към община Ямбол и кмета Георги Славов”, казва Елена Дойчева.  А с години е продължила подготовката за това Министерството на културата да се съгласи да отпусне средствата за проектиране и после – строителство. “Преди години Минчо Спасов беше единственият областен управител, който помогна за стартиране на преписката с Министерството на културата. След това се прекъснаха нещата, Надя Данкинова не пожела да ни помогне. Дори бяха скрили едно писмо от министерството. Следващите областните управители не желаят да развалят отношенията си с община Ямбол”, казва директорът на културния институт.

Кукленият театър всяка година прави частични ремонти на сградата, Министерството на културата е готово да помага за частични ремонти, но не може да финансира цялостен, докато сградата не е деактувана. До момента една стотинка от община Ямбол не е вложена. А тази сграда е строена 1959-1960 г. и естествено изисква основен ремонт”, разясни Елена Дойчева. Ремонт вътре в сградата не е по силите на театъра. Освен всичко друго трябва да се подменят и столовете, които са олющени. Сега се ползват старите столове от драматичния театър.

Директорът на Кукления театър обаче твърди, че е оптимист и се надява да успеят.

About the Author :

Leave a reply