Приходната агенция разпродава имущество на длъжници

DSC00067aЛеки и товарни автомобили, автобус, трактори и селскостопански инвентар продава през юни НАП-Ямбол .На търг с тайно наддаване на 12.06.2014г., от 11.30ч  се предлага лек автомобил БМВ 318 при първоначална цена 1680.00 лева. На  20.06.2014г., ще се търси нов собственник на товарен автомобил Рено 1400 Д, при първоначална цена 3000.00лв. Автобус «Чавдар» с начална тръжна цена 600 лева, трактор за 1800, фадрома при 2400 лева начална цена , култиратори и друга селскостопанска техника , собственост на длъжници от Скалица и Генерал Тошево се предлагат на 25.06.2014г.

Оранжерия с дъждовна инсталация с дължина 58,8м., широчина 7 м., площ 412 м 2 при 3224 начална тръжна цена сменя собственика си на 24.06.2014г. на търг с тайно наддаване в приходната администрация. Катафалка, трактори и друга техника също се предлагат на търга тогава.

На 26.06.2014г НАП- Ямбол продава ТА Фиат „Скудо”, при първоначална цена 2 560.00лв., Влекач „Скания” при първоначална цена 9 392.00лв., Влекач „Волво” при първоначална цена 12 200.00 лв и друг Влекач „Скания” при първоначална цена 8 640.00лв.  Ден по-късно на 27.06.2014г., се продава Фиат «Дукато», при първоначална цена 2380.00лв.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП, ИРМ Ямбол, ул. “Търговска” № 2, ет.3, ст.1 всеки работен ден от 9.00ч.  до 17.00ч., както и по пощата. Депозитът за участие в търговете, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков в ТБ “СИБАНК” – клон Бургас

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, ИРМ Ямбол, ул. „Дж. Атанасов” №6, ет.2  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

About the Author :