Приходи от търгове в “Тунджа”

TUNDJA1Нови 11 256 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа“ след проведените на 10.03.2015 г. публични търгове с явно наддаване.

Продадени бяха две дворни места – в Дражево и Търнава, срещу общо обявена от участниците тръжна цена 10 395 лева.

Под наем за срок от 10 /десет/ години се предоставиха: дворно място в с. Бояджик, помещение за търговска дейност в общинска сграда на с. Гълъбинци, две помещения в с. Безмер за офис и помещение за склад в с. Генерал Инзово. Очакваният месечен приход от наем е 271 лева.

Под аренда за срок от 30 години се предостави земеделска земя в землището на с. Златари за създаване на трайни насаждения при достигната тръжна цена за година 590 лева.

About the Author :