Приходи в „Тунджа”

Tun UМалко над 95 000 лв. е събрала община „Тунджа” за половин месец от управление на общинско имущество, съобщи кметът Георги Георгиев. Около 34 000 лв. са доходите от собственост – наеми, аренди и други такси. 32 000 лв. са от продажби на общинско имущество. Приходите от концесии са малки – само 53 лв.

Приходите от местни данъци и такси за седмица са около 50 хиляди лева. Над 40 000 лв. са събрани в Центъра за административни услуги, а 10 000 лв. в населените места. От данък върху недвижимите имоти са събрани 8700 лв., от данък върху превозните средства – малко над 12 хиляди лева, от такса битови отпадъци – над 13 000 лв., а от данък за придобиване на имущество – почти 15 хиляди лева.

В края на миналата седмица изпълнението на местните данъци и такси е било в размер на 33 процента, съобщи още тунджанският кмет.

About the Author :