Приходите от строителство в Ямболска област бележат ръст с над 40 %

stroezhПо окончателни данни през 2015 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 194.2 млн. лв. като спрямо 2014 г. нарастват с 41.3%, съобщават от отдел “Статистически изследвания” – Ямбол, който е част от Териториално статистическо бюро Югоизток.

Приходите на строителните предприятия през 2015 г. от ново строителство и подобрения са в размер на 184.5 млн. лева, а от поддържане и текущ ремонт – 9.7 млн. лева.

В област Ямбол приходите от сградно строителство се увеличават с 28.2% спрямо 2014 г., като при жилищното строителство ръстът е 7.0%, а при нежилищното строителство – 34.4%. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 81.1%, а от строителство на жилищни сгради – 18.9% към общите приходи от сградно строителство.

През 2015 г. в приходите от ново строителство и подобрения на жилищни сгради е отчетен спад от 12.7%, а в приходите от ново строителство и подобрения на нежилищни сгради – увеличение с 53.7% спрямо предходната година.

През 2015 г. в приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт на жилищни и нежилищни сгради нарастват със 7.6% спрямо 2014 година. Относителният дял на поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 70.0%, а на жилищни сгради – 30.0%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство се увеличават с 44.5% спрямо 2014 година. Относителният дял на приходите от гражданско строителство е 82.1% от общите приходи на строителните предприятия, като спрямо 2014 г. е регистриран ръст от 1.9 процентни пункта. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 58.4%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 21.5%.

 

 

About the Author :

Leave a reply