Приходите от нощувки през февруари 2020 г. са намалели със 17,9 % спрямо същия месец на предходната година

През месец февруари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 292, а на леглата – 531. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 25.0%, а на леглата в тях – с 24.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г., е 2 359, или с 14.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2020 г. намаляват с 25.6% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 248. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 198, а пренощувалите българи са 1 050. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.7 нощувки, а българските – средно по 1.6 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Германия – 20.8%, Австрия – 15.2% и Нидерландия – 10.5%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2020 г. е 17.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 2.7 процентни пункта /фиг. 1/.

Приходите от нощувки през февруари 2020 г. в областта достигат 94 007 лв., или със 17.9% по-малко в сравнение с февруари 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите от български граждани – с 29.8%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 14.5%  /фиг. 2/

 

About the Author :