Приходите от нощувки през ноември 2017 г. са се увеличи с над 22 %, сравнено с година по-рано

d8a94ea64926ee2ca1a93bed7a936c-file-1Ямбол, 16.10.2018 г.

Приходите от нощувки през ноември 2017 г. в област Ямбол достигат 190.3 хил. лв., или с 22.1% повече в сравнение с ноември 2016 г., съобщават от  Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел «Статистически изследвания-Ямбол». Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 13.6%, така и от чужди граждани – с 43.4%

През ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в областта се увеличава с 4.5%, а леглата в тях с 1.9%, сравнено с ноември 2016 г. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 4.5 хил., или с 2.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2017 г. намаляват със 7.2% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 256, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.6 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2017 г. е 20.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта.

 

About the Author :