Приходите от нощувки в региона през януари са над 84 хиляди лева

67676През месец януари 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 315, а на леглата – 570. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 15.0%, а на леглата в тях – с 8.5%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2019 г., е 1 959, или с 25.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през януари 2019 г. в област Ямбол е Германия – 46.8%, следват Гърция – 11.2% и Португалия – 8.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличават с 10.0% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 262. Те са реализирали средно по 1.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 435, а пренощувалите българи са 827. Чуждите граждани са реализирали средно по 1.5 нощувки, а българските – средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. е 11.5%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 2.6 процентни пункта (фиг.1).

8898898Приходите от нощувки през януари 2019 г. в областта достигат 84 871 лв., или с 22.7% по-малко в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 24.4%, така и от чужди граждани – с 19.6% (фиг. 2).

About the Author :