Приходите от нощувки в област Ямбол са с 22,3% по-малко през декември 2018 г.

НСИПриходите от нощувки през декември 2018 г. в област Ямбол достигат 106 053 лв., или с 22.3% по-малко в сравнение с декември 2017 година, съобщават от Национални статистически институт. Регистрирано е намаление в приходите както от чужди граждани – с 38.5%, така и от български граждани – с 9.4%

През декември 2018 г. в областта са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 379, а на леглата – 689. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване не се променя, докато леглата в тях намаляват с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 2 354, или с 21.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през декември 2018 г. в област Ямбол е Германия – 56.2%, следват Португалия – 7.0% и Гърция – 6.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2018 г. намаляват с 11.0% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 152. Те са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 149, а пренощувалите българи – 1 003. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.0 нощувки, а българските – средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. е 11.3% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.0 процентни пункта.

 

About the Author :