Приходите от нощувки в областта са намалели с 16,3 % за година

НСИПриходите от нощувки през ноември 2018 г. в област Ямбол са 159 381 лв., или с 16.3% по-малко в сравнение с ноември 2017 година, съобщават от Националния статистически институт. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 23.6%, така и от чужди граждани – с 1.5%.

През ноември 2018 г. в областта са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 391, а на леглата – 716. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 8.7%, а леглата в тях – с 3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 4 052, или с 10.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през ноември 2018 г. в област Ямбол е Германия – 46.0%, следват Португалия – 13.5% и Испания – 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2018 г. намаляват с 0.1% в сравнение със съответния месец на 2017 г. и достигат 1 587. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 221, а пренощувалите българи – 1 366. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.1 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2018 г. е 19.3% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 1.6 процентни пункта.

 

 

About the Author :

Leave a reply