Приходите от дейността на строителните предприятия в Ямболско са намалели с 56,3% за година

бум-на-строителствотоПриходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол през 2016 г. намаляват с 56.3% спрямо 2015 г. и възлизат на 84.8 млн. лв., информират от Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания-Ямбол“.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 77.0 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 7.8 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 33.1 млн. лв. и намаляват с 5.0% спрямо 2015 г., като при нежилищното строителство спадът е с 33.0%, докато при жилищното строителство е отчетен ръст от 115.2%. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 57.2%, а от строителство на жилищни сгради – 42.8% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт намаляват с 18.8% спрямо 2015 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 78.6%, а на жилищни сгради – 21.4%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 51.7 млн. лв. и намаляват с 67.6% спрямо 2015 г., което е с 21.1 процентни пункта по-малко. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 57.6%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 27.5%.

About the Author :