Приключи предзалесителната почвоподготовка в Мараш

IMG_0899Преди началото на зимата, за по малко от месец беше извършена почвоподготовката на 158дка. в местността ”Мараш” над Петолъчката, предвидени за залесяване върху общински горски територии на община Стралджа. Теренът е предвиден за залесяване с черен бор и се извършва в изпълнение на проект по мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Трудният терен, поради обилните дъждове от последната седмица на октомври, достигнали 83л/кв.м. в района на Стралджа, не попречи на изпълнителя да извърши мероприятията по почистване и почвоподготовка. Този район около хижа”Люляк”, доскоро потънал в обилно захрастяване,  вече е напълно почистен от нежеланата храстовидна растителност. Извършено е и разрохкване и продълбочаване на почвата, с което се дава възможност за зимно натрупване на водни почвени запаси, които ще са нужни за развитието на младите иглолистни през следващия вегетационен период. Залесяването на борчетата, които коренно трябва да променят облика на местността”Мараш” в района на хижа”Люляк” ще се извърши рано напролет, преди характерните за този южен склон на Стара планина засушавания. Грижите в следващите няколко години ще са решаващи за израстването и формирането в този леснодостъпен туристически район, отстоящ на минути от Петолъчката на една хубава борова гора.

От тази есен община Стралджа има одобрен и втори проект по залесяване, този път в него са включени общински терени в южната част на общината. Проекта предвижда върху 14 общински имота на обща площ 261дка, с одобрената сума от 301 хил.лв. създаването на нови горски масиви. Терените за залесяване са разположени в землищата на Недялско, Люлин и Александрово и върху тях трябва да израснат млади широколистни гори от червен дъб, цер и полски ясен. Пчеларите в района ще бъдат зарадвани и с отделни насаждения от липа. След избора на изпълнител, дейността по реализиране на залесяването трябва да стартира от пролетта на следващата година.

 

About the Author :