Приключи лятното училище по “Желани пространства”

5555През месец септември 2014 г. в селата Хаджидимитрово, Завой, Веселиново и Бояджик се проведе „Лятно училище”, което е част от услуга „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект „Желани пространства” – комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени места от селски тип”, финансиран по Проекта за социално включване чрез заем от Световната банка.

В създадените четири групи участваха общо 60 деца на възраст от 6 до 7 години и техните родители.

Посещавайки „Лятно училище” децата имаха възможност да доразвият и съхранят придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас. С помощта на консултант – педагози, по подходящ начин се комбинирха образователни елементи с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят.

Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите подпомагаха, мотивираха и насърчаваха подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

По време на дейността се създаде информационна база от данни за децата и семействата, подготвиха се и кратки педагогически характеристики за постигнатите резултати от децата по време на лятното училище.

Предстои стартирането и на други интегрирани услуги, насочени към децата от 0 до 7 годишна възраст: „Здравна консултация”, „Ранна интервенция на уврежданията”, „Семейно консултиране”, „Формиране на родителски умения”, „Интеграция на децата в детските градини” и др., които са част от комплексния модел, който община „Тунджа” прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

За реализирането на този мащабен проект, Община „Тунджа”, в качеството на бенефициент, има сключено Споразумение за финансиране № РД 09-87 от 05.07.2011 г. с Министерство на труда и социалната политика в размер на 724 530 лева.

About the Author :