Приключиха обществените трапезарии в „Тунджа”

trapezaria01200 (1)Приключи етап от реализацията на Национална програма ”Обществена трапезария”, който се финансира от Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика.

За периода от 1 януари 2014 г. до  30 април 2014 г. на територията на община „Тунджа” се изпълняваха четири проекта на принципа на публично – частното партньорство съвместно с неправителствения сектор. Първият е „ Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – грижа за хора в неравностойно социално положение от малките населени места” –  с бенефициент община „Тунджа” в партньорство с ЕТ ”Емил Иванов” Ямбол. Вторият е „Обществените трапезарии в община „Тунджа” – алтернатива на социалното включване в малките населени места” – с доставчик ЕТ „ Емил Иванов” – Ямбол в партньорство с община „ Тунджа”. Третият е „Социална закрила чрез обществените трапезарии в малките населени места”, изпълняван от Местна инициативна група – „Тунджа” в партньорство с община „ Тунджа” и ЕТ „Стефан Станчев”. Четвъртият е „Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – повече грижа за хората в българското село”, реализиран от Общински младежки съвет „Тунджа” в партньорство с община „Тунджа” и ЕТ „Емил Иванов”.

В рамките на 82 работни дни 368 лица и семейства в неравностойно социално положение от 24 населени места на общината (Дражево, Хаджидимитрово, Окоп, Ханово, Генерал Инзово, Крумово, Веселиново, Драма, Дряново, Завой, Кабиле, Коневец, Маломир Тенево, Ботево, Скалица, Голям манастир, Генерал Тошево, Овчи кладенец, Кукорево, Калчево, Симеоново, Роза и Видинци)  получаваха обедно меню – супа, основно ястие и хляб.

Общият размер на осигуреното външно финансиране за периода по реализираните проекти е в размер на 72 422,40 лв.

Община „Тунджа” и ЕТ „Емил Иванов” изпълняват проектите от 2009 год., а МИГ- „Тунджа” и Общински младежки съвет „Тунджа” – от 2013 год.

По Решение на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” нов етап за предоставяне  на социалната услуга „Обществени трапезарии”  се очаква  да стартира през октомври 2014 г.

About the Author :