Приключиха заключителните изпити за нови водни спасители

davСъс заключителни изпити на 30 юни 2017г. приключиха курсовете  за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и  „Воден  спасител на открити водни площи и море”, организирани от БЧК – Ямбол, информират от БЧК. Изпитите се проведоха на общинския плувен басейн в град Созопол.

През първата част, под формата на тест кандидатите демонстрираха теоретичните си знания във връзка с организацията на водноспасителната дейност; личността, ролята, задълженията и отговорностите на водния спасител; принципите за обезопасяване на водни площи; оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент и др.

След това участниците демонстрираха на практика усвоените по време на обучението умения, съобразно изпитните davнормативи за всяка от квалификационните степени. Всички петнадесет курсисти, между които две дами, успяха да се справят успешно с поставените задачи и ще получат сертификат за упражняване на професията „воден спасител”, като десет от тях за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, а петима за  „Воден спасител на открити водни площи и море” .

Знанията и уменията на кандидатите се оценяваха от комисия в състав: Васил Петков – инструктор по водно спасяване и представител на НС на БЧК, Огнян Николов – инструктор по водно спасяване и обучител в курсовете за водни спасители, д-р Георги Манчев – лекар-анестезиолог и Добриела Праматарова – специалист в Областния секретариат на БЧК – Ямбол.

Обученията в двете квалификационни степени се проведоха на територията на НУЦ на БЧК – Созопол при спазване на учебните планове за всяка от тях.

dav dav dav dav

About the Author :